s.s. "BREMEN"
niemiecki transatlantyk, zdobywca Błękitnej Wstęgi Atlantyku w 1929 roku
Niemiecki znaczek pocztowy z roku 2004
wydany z okazji 75 rocznicy zdobycia
Błękitnej Wstęgi przez s/s "Bremen".
S/s "Bremen" na niemieckiej przedwojennej pocztówce.
- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
   Wybudowany w 1929 roku dla Norddeutsche Lloyd (NDL) specjalnie
do obsługi tras transatlantyckich. W swoim dziewiczym rejsie zdobył
Błękitną Wstęgę Atlantyku (
Blue Riband) przebywając trasę Bremerhaven
- New York w 4 dni, 17 godzin i 42 minut, przy przeciętnej szybkości
27.83 w., odbierając ją transatlantykowi "
Mauretania". Utracił ją w 1933
roku na rzecz włoskiego liniowca "
Rex".

    Tuż przed wybuchem wojny znajdował się w Nowym Jorku. Opuścił
port 30 sierpnia 1939 i mimo poszukiwań prowadzonych przez brytyjską
marynarkę i lotnictwo przemknął się do Murmańska. Dotarł tam 6 września
i pozostał aż do grudnia. Opuścił Murmańsk 10 grudnia, przerywając
blokadę brytyjską i kierując się do Niemiec.
    
    W czasie tego rejsu został wykryty przez angielski okręt podwodny
"Salmon". Okręt ten nie był jednak w stanie wykonać ataku torpedowego,
gdyż został wykryty i zaatakowany przez eskortujące statek samoloty.
Więcej już nie niepokojony, szczęśliwie dotarł do portu w Bremerhaven 13
grudnia i zacumował obok siostrzanej s/s "Europe".
W związku z planowaną inwazją na Wielka Brytanię zapadła
decyzja o przebudowaniu go na potrzeby desantu.
W tym celu przeszedł do Hamburga, gdzie w jego burtach
powycinano wiele drzwi. Po zarzucanie planu ataku na wyspy
brytyjskie powrócił do Bremerhaven. Tam nieoczekiwanie spłonął
wskutek przypadkowego zaprószenia ognia przez członka załogi.
Miało to miejsce 6 marca 1941. Nigdy nie przystąpiono do prac
remontowych. Część jego blach i mechanizmów zdemontowano
i wykorzystano w celach wojennych. Szczątki s/s "Bremen"
ostatecznie usunięto z portu w 1946 roku.
odwiedź Katalog Okręty Podwodne
-   MARYNARKA WOJENNA  -  STATKI  -  OKRĘTY  -  WRAKI  -  MARYNARKA HANDLOWA  -
STATKI PASAŻERSKIE