GRAF ZEPPELIN
Niemiecki lotniskowiec
Facta Nautica
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
Lotniskowce
Stocznia Deutsche Werke w Kilonii, 8  grudnia 1938 roku - niemiecki lotniskowiec GRAF ZEPPELIN zjeżdża z pochylni.
Źródło:
Nauticus 1941.
Deutsche Werke, Kiel, 8th December 1938: The launch of the German air carrier  GRAF ZEPPELIN. Source: Nauticus 1941.