s/s PANNA WODNA
polski statek pasażerski, ex-niemiecki trałowiec "M 295"
"PANNA WODNA" została zbudowana w stoczni Lindenau
w Memel (Kłajpeda) jako niemiecki trałowiec "
M 295", reprezentujący
typ
Minensuchboot 1940. Wodowanie miało miejsce w 1944 roku.
Wkrótce potem, jeszcze przed ukończeniem, okręt ten został zatopiony w
stoczni przez radzieckie lotnictwo w dniu 14 października tego samego roku
w czasie zmasowanych ataków na port i miasto. Był to zarazem pierwszy
dzień obrony Kłajpedy przez wojska niemieckiej Grupy Armii
"Nord".                 

Osadzony na dnie wrak "M 295" wpadł w ręce radzieckie po zdobyciu
miasta 28 stycznia 1945 roku. Po podniesieniu go w 1945 roku podjęto
próbę odholowania go do innego portu; jednak wskutek nieszczelności
kadłuba zatonął w czasie tej operacji wodach Zatoki Gdańskiej.

Ponownie podniesiono go z dna w 1946 roku. Wyremontowany
i przebudowany został wcielony do polskiej marynarki pod nazwą "Panna
Wodna". Prze długie lata "Panna Wodna" pływała jako statek pasażerski
żeglugi przybrzeżnej (armator - Żegluga Gdańska). Wycofana ze słuzby
została w maju 1965 roku. Następnie przekazana Lidze Obrony Kraju.
LOK używał "Panny Wodnej" jako jednostki szkoleniowej (hulk - baza
naurków). Ostatecznie wycofana ze służby i pocięta na złom w  1980/1981
roku w Gdańskiej Stoczni Remontowej.

Uwaga: H.T. Lenton w swojej książce "Navies of the Second World War. German
Surface Vessels 1" błędnie podaje jakoby "M 295" został pocięty na złom w
Gdyni w 1945 roku, zaś T. Wywerka-Prekurat w swym powszechnie znanym
dodatku do "Drugiej Wojny Światowej na Morzu" J. Lipińskiego (1976) pisał, iż
trałowiec ten uległ samozatopieniu w rejonie Gdańsk-Gdynia.
Obie fotografie przedstawiają "Pannę
Wodną" na starych pocztówkach.
Autor i rok fotografii nieznany.
Wydawnictwo "Fotoplastyka" Sopot.
Rok wydania nieznany (lata 1960.?)
Dane techniczne:

pojemność 515 t BRT,
szybkość 12 w.,
długość 62,2 m,
szerokość 8,5 m,
zanurzenie 2,6 m,
2 maszyny parowe o mocy
1600 KM,
miejsc pasażerskich:
600 w rejsach wycieczkowych
i 235 w pełnomorskich.
Facta Nautica
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
MARYNARKA HANDLOWA     -      STATKI     -     OKRĘTY    -      WRAKI   -    MARYNARKA WOJENNA