Prof. Kazimierz Obrębowicz  
portret olejny pędzla Kazimierza Poczmańskiego
  Kazimierz Poczmański w trakcie Festiwalu
Sztuk Pięknych w Warszawie w 1966 roku
zaprezentował portret olejny profesora Kazimierza
Obrębowicza (1853-1913), inżyniera i działacza
społecznego. K. Obrębowicz był współtwórcą
takich instytucji jak Politechnika Warszawska czy
Towarzystwo Kursów Naukowych.

  Przedstawiona obok reprodukcja pochodzi
z katalogu Festiwalu Sztuk Pięknych, wydanego
w Warszawie w 1966 roku przez Zarząd Okręgu
Warszawskiego Związku Polskich Artystów
Plastyków.


_______________________


Kazimierz Poczmański (1966):
Portret prof. Kazimierza Obrębowicza.
Olej, 110 cm x 90 cm.
Własność: Politechnika Warszawska.

                            Opr.: Maja hr. Korwin-Kossakowska
_____________________________________________________________

- Calmontiana: Facta Biographica -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
Zastępca Dyrektora Generalnego International Biographical Centre w Cambridge (Anglia)
Kazimierz Ludwik Poczmański (1900 - 1982) :  P O R T R E T Y