Prof. Józef Chałasiński - portret olejny
   Kazimierz Poczmański w grudniu 1976 i w styczniu 1977
eksponował w warszawskiej "Zachęcie" pięć portretów (Józef
Elsner, pani R., Józef Chałasiński, Stefan Starzyński, Alfred
Fiderkiewicz) i jeden akt kobiety.

   Przedstawiona obok reprodukcja przedstawia portret
słynnego polskiego socjologa, Józefa Chałasińskiego (1904-
1979), m.in. rektora Uniwersytetu Łódzkiego i profesora
Uniwersytetu Warszawskiego.


_______________________


Kazimierz Poczmański (1971):
Portret prof. Józefa Chałasińskiego.
Olej, płótno 110 cm x 85 cm.
Własność: Uniwersytet Łódzki.

Źródło: "W kręgu realizmu", Centralne Biuro Wystaw
Artystycznych, Warszawa, 1976.

                                                    Opr.: Maja hr. Korwin-Kossakowska
_____________________________________________________________

- Calmontiana: Facta Biographica -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
Zastępca Dyrektora Generalnego International Biographical Centre w Cambridge (Anglia)
Kazimierz Ludwik Poczmański (1900 - 1982) :  P O R T R E T Y