Robótka na drutach - Portret młodej kobiety
pędzla Kazimierza Poczmańskiego
        W latach 1950. i 1960. dużą popularnością cieszył się nastrojowy portret młodej kobiety robiącej na drutach,
pędzla
Kazimierza Poczmańskiego. Był on prezentowany na licznych wystawach krajowych i zagranicznych (m.in.
Kijów, Mińsk, Moskwa) ciesząc się stałym zainteresowaniem publiczności i krytyki. Osoby bliżej wprowadzone w
historię tego obrazu szeptały na wernisażach, iż obraz uwiecznił wielką, platoniczną miłość twórcy. Kobieta z portretu,
Krystyna Boreńska (zm. 1959), pozowała Poczmańskiemu także do innych prac, m.in. "Trzy siostry obdarowywane
przez św. Mikołaja" (własność parafii św. Mikołaja w Grójcu) oraz "Wróżenie z kart".

       Losy tego obrazu nie są znane. Wiadomo tylko, że został skradziony z pracowni K. Poczmańskiego w 1967 roku
i wszelki słuch o nim zaginał. Czarno-biała reprodukcja po lewej stronie pochodzi z tygodnika "Stolica" (maj 1962),
zaś kolorowa po prawej z radzieckiego tygodnika "Ogoniok" (nr 37,1963).

       Przy opracowaniu strony korzystałam m.in. z informacji przekazanych mi uprzejmie przez p. Bożenę Mazur.

    

                                                                                                                       
Opr.: Maja hr. Korwin-Kossakowska
_____________________________________________________________

- Calmontiana: Facta Biographica -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
Zastępca Dyrektora Generalnego International Biographical Centre w Cambridge (Anglia)
Kazimierz Ludwik Poczmański (1900 - 1982) :  P O R T R E T Y